Vågsbygd FUS barnehage
 


Velkommen til Vågsbygd FUS barnehage!

Vågsbygd FUS barnehage startet drift høsten 2010, og hadde to avdelinger, en avdeling i Karussveien 15, med plass til rundt 50 barn, og en avdeling i Voie Ringvei med plass til omlag 40 barn. Vi har nå også fusjonert med Lumber FUS, og har der 5 avdelinger.
Vi skal flytte inn i nytt barnehagebygg på Vågsbygd idrettsplass når bygget står ferdig.

Vågsbygd FUS er Kristiansands første idrettsbarnehage. Vi har derfor særlig fokus på bevegelseglede og allsidig fysisk aktivitet. Vi satser på å ha fysisk aktivitet som metode framfor å dyrke rene idrettslige ferdigheter.

Verdiene våre er "Tilstedeværende, glødende og skapende", noe som preger hverdagen vår i alt vi gjør.

Vi bruker tid i starten på rolig og god tilvenning, slik at barn og voksne skal føle seg trygge. Vi legger vekt på å etablere gode hverdager med trygge rutiner, blir kjent inne og ute i barnehagen, og etterhvert ute i nærmiljøet. Vi tilstreber å være ekstra imøtekommende og smidige i møte med foreldrenes og barnas behov.
Vi har vennegaranti, noe som betyr at vi forplikter oss til å hjelpe alle barn med å få minst en god venn.

Vårt mål er at tiden i Vågsbygd FUS barnehage skal gi barnet ditt glitrende barndomsminner som verdifull ballast videre i livet. Vår visjon er derfor:

Sammen gir vi barndommen verdi:
lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti


 

Vi har åpent alle virkedager, bortsett fra fem planleggingsdager som annonseres i god tid.
Jule- og nyttårsaften holder vi stengt.

Følg oss på FACEBOOK: Vågsbygd FUS barnehage
 
Logg på administrasjonssidene